Kolegium III

Rozstrzygnięcie konkursów dla studentów w roku akademickim 2020/2021

Rozstrzygnięcie konkursów dla studentów w roku akademickim 2020/2021

Rada Kolegium III w dniu 14.09.2021 r. przyznała wyróżnienia w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową w Kolegium III” w roku akademickim 2020/2021 dla następujących prac:

 • na kierunku Mechatronika I st.: inż. Kamil Walasek, „Układ sterowania silnikiem indukcyjnym - stanowisko dydaktyczne” (promotor dr Grzegorz Śmigielski)
 • na kierunku Biotechnologia I st.: lic. Katarzyna Osmolak, „Charakterystyka sposobów integracji technologii produkcji bioetanolu pierwszej i drugiej generacji” (promotor dr Dawid Mikulski)
 • na kierunku Biotechnologia II st.: mgr Katarzyna Dragun, „Biochemiczne analizy mutanta tropomiozyny Tpm3.12-R91P związanego z rozwojem miopatii CFTD” (promotor dr Małgorzata Śliwińska)
 • na kierunku Biologia I st.: lic. Klaudia Statkiewicz, „Mechanizmy toksycznego działania niefizjologicznych metali ciężkich na organizmy kręgowe” (promotor prof. dr hab. Joanna Moraczewska)
 • na kierunku Biologia II st.: mgr Wojciech Lipa, „Rola wybranych gatunków ryb drapieżnych, w regulacji populacji ich potencjalnych ofiar na przykładzie karasia pospolitego (Carassius Carassius L.) oraz karasia srebrzystego (Carassius Auratus Gibelio Bloch, 1782) w sztucznym zbiorniku wodnym” (promotor dr Katarzyna Faleńczyk-Koziróg)
 • na kierunku Informatyka II st.: mgr. inż. Jan Baumgart, „Porównanie skuteczności wybranych algorytmów rojowych w problemach optymalizacyjnych” (promotor dr hab. inż. Jacek Czerniak, prof. uczelni)
 • na kierunku Ochrona środowiska I st.: lic. Kinga Veith, „Wykorzystanie aplikacji i urządzeń mobilnych w celu inwentaryzacji pomników przyrody i miejsc chronionych na terenie gminy Kołczygłowy” (promotor dr Lucyna Twerd)
 • na kierunku Geografia II st.: mgr. inż. Marta Brzezińska, „Odporność erozyjna zlewni jako wskaźnik antropopresji na przykładzie Dolnej Wisły” (promotor prof. dr hab. Zygmunt Babiński)
 • na kierunku Turystyka i Rekreacja I st.: lic. Agata Jelińska , „Turystyka uzdrowiskowa w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie miast Ciechocinek, Inowrocław i Wieniec Zdrój” (promotor dr hab.Aleksandra Jezierska-Thőle, prof. uczelni)
 • na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy I st.: inż. Mateusz Świecimski , „Wpływ cynamonu spożywczego na właściwości fizyko-mechaniczne pianek poliuretanowych” (promotor dr inż. Joanna Liszkowska, prof. uczelni)
 • na kierunku Inżynieria Techniczno-Informatyczna I st.: inż. Paulina Bracka , „Nasiąkliwość i spęcznienie kompozytów wytworzonych na bazie polipropylenu oraz polilaktydu napełnionych surowcami biodegradowalnymi” (promotor dr hab. inż. Cezary Gozdecki, prof. uczelni)
 • na kierunku Wychowanie fizyczne I st.: lic. Anna Bakuła , „Wydolność kolarzy kadry narodowej – analiza porównawcza wyników badań przed i po okresie lockdown”u spowodowanego pandemią Covid-19” (promotor dr Tomasz Sławomir Grzywacz)
 • na kierunku Wychowanie fizyczne II st.: mgr Patrycja Grubich, „Lekcja wychowania fizycznego w dobie pandemii” (promotor dr hab. Mirosława Szark-Eckardt, prof. uczelni)

Wyróżnienie dla najlepszego absolwenta na kierunku studiów w kategorii:

 1. osiągnięcia naukowe
  1. Wojciech Lipa, kierunek Biologia II MU
  2. Gabriela Pilarska, kierunek Biotechnologia II MU
 2. osiągnięcia pozanaukowe
  1. Dawid Krasiński, kierunek Matematyka II MU
  2. Adrianna Piszcz, kierunek Informatyka II MU

Wyróżnienie na poziomie kolegium za osiągnięcia naukowe w kategorii „najlepszy absolwent” otrzymał mgr  Wojciech Lipa, absolwent kierunku Biologia II st.

Wyróżnienie na poziomie kolegium za osiągnięcia pozanaukowe w kategorii „najlepszy absolwent” otrzymał mgr  Dawid Krasiński, absolwent kierunku Matematyka II st.