Kolegium III

3 października – dzień organizacyjny dla Studentów pierwszych roczników 2022/2023

Dyrektor Kolegium III ogłasza dzień 3 października dniem wolnym od zajęć dla Studentów pierwszych roczników.

W tym dniu Studenci pierwszych roczników zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach
z Opiekunami
.

Miejsce i termin spotkania opiekunów ze studentami pierwszych roczników będą podane na stronach jednostek (instytutów, wydziałów) prowadzących kierunek studiów:

Operacje:
16-09-2022, 13:05
publikacja: Grażyna Orzęcka
03-10-2022, 10:05
modyfikacja: Sebastian Nowak