Kolegium III

Rozstrzygnięcie konkursów dla studentów w roku akademickim 2021/2022

 

Rada Kolegium III w dniu 20.09.2022 r. przyznała wyróżnienia w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową w Kolegium III” w roku akademickim 2021/2022 dla następujących prac:

 • na kierunku Mechatronika II st.: mgr inż. Mikołaj Frątczak, mgr inż. Wojciech Jurkiewicz „Precyzyjny aparat wgłębnikowy do pomiarów metodą relaksacji i pełzania”  (promotor prof. Mariusz Kaczmarek)
 • na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych I st.: inż. Emily Kemp „Reservoirs in England-discontinuance process in theory and practice” (promotor dr Michał Habel, prof. uczelni)
 • na kierunku Turystyka i Rekreacja I st..: lic. Filip Wiszniewski „Wpływ postaci zawodników mieszanych sztuk walki na uprawianie turystyki” (promotor dr Mirosław Rurek)
 • na kierunku Geografia II st.: mgr Małgorzata Szczepańska „Wykorzystanie obrazów satelitarnych do analizy zmian wilgotności wybranych tofowisk w Borach Tucholskich” (promotor dr hab. Danuta Szumińska, prof. uczelni)
 • na kierunku Wychowanie fizyczne II st.: mgr Klaudia Labenz „Aktywnośc fizyczna, a odczuwanie lęku i satysfakcji z życia strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Strazy Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” (promotor dr Michalina Kuska)
 • na kierunku Matematyka I st.: lic. Sebastian Kowalski „Pewne algebraiczne metody szyfrowania” (promotor dr Łukasz Matysiak)
 • na kierunku Biologia I st.: lic. Marta Wołoszyn „Różnorodność gatunkowa roślin naczyniowych zielnych trzech wybranych typów siedlisk w gminie Białe Błota (powiat bydgoski” (promotor dr hab. Katarzyna Marcysiak, prof. uczelni) 
 • na kierunku Ochrona środowiska I st.: lic. Monika Białkowska „Miasto jako źródło mikroplastików w środowisku wodnym” (promotor dr hab. Krystian Obolewski, prof. uczelni)
 • na kierunku Biotechnologia II st.: mgr Łukasz Domowicz „Ocena zawartości bakterii fermentacji mlekowej w wybranych preparatach probiotycznych dostepnych na rynku”(promotor dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni)   
 • na kierunku Inżynieria materiałowa II st.: mgr Krzysztof Szabliński, mgr Marcin Mazurkiewicz „Bezprądowe metalizowanie elementów z druku 3D z wykorzystaniem powłoki z polidopaminy oraz kwasu taninowego”(promotor dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni) 
 • na kierunku Inżynieria Techniczno-Informatyczna I st.: inż. Angelika Sikorska „Wpływ stopnia napełnienia cząstkami perzu i konopi na nasiąkliwość i spęcznienie kompozytu WPC” (promotor dr hab. Marek Kociszewski)   
 • na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy I st.: inż. Patrycja Sampławska „Metody rozkładu sztywnych pianek modyfikowanych różnymi napełniaczami -bezpieczeństwo i zagrożenia" (promotor dr inż. Joanna Liszkowska, prof. uczelni).                                                                                                                                                                         
 • Wyróżnienie dla najlepszego absolwenta Kolegium III za osiągnięcia pozanaukowe otrzymała mgr Małgorzata Szczepańska, kierunek Geografia, studia II stopnia( średnia 4,71).                                                                                                                                                               Gratulujemy wszystkim wyróżnionym w roku akademickim 2021/2022