Kolegium IV

Zasady sanitarne w czasie wizyt w Dziekanacie Kolegium IV

W związku z  zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności  akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy należy przestrzegać następujących zasad:

  • wizyty studentów i pracowników UKW w Dziekanacie Kolegium IV są wskazane wyłącznie w sprawach, których załatwienie nie jest możliwie w trybie zdalnym (mail, telefon);

  • w budynku UKW przy ul. Ogińskiego 16, zwłaszcza na piętrze kolegium, należy poruszać się z zasłoniętymi ustami i nosem – z wykorzystaniem maseczki, przyłbicy lub innych materiałów dozwolonych przez GIS;

  • studenci i pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku przy ul. Ogińskiego 16, niezbędny płyn dezynfekujący jest udostępniony przy portierni;

  • podczas oczekiwania na wejście do dziekanatu lub sekretariatu obowiązuje zachowanie odstępu w wyznaczonych strefach dostępu;

  • w dziekanacie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby (poza pracownikami);

  • w dziekanacie studenci i pracownicy UKW są zobowiązani przestrzegać wyznaczonych stref dostępu;

  • po uregulowaniu wszystkich niezbędnych spraw, studenci i pracownicy niezwłocznie opuszczają piętro kolegium i budynek uczelni;

  • w budynku UKW przy ul. Ogińskiego 16, zwłaszcza na piętrze kolegium, nie mogą przebywać osoby postronne towarzyszące studentom ani pracownikom.