Kolegium IV

Komunikat w sprawie funkcjonowania Biura Obsługi Studentów Komunikat w sprawie funkcjonowania Biura Obsługi Studentów

Komunikat w sprawie funkcjonowania Biura Obsługi Studentów

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Rektora nr 9/2020/2021 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Biuro Obsługi Studentów Kolegium IV preferuje kontakt e-mailowy i telefoniczny. Prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w Biurze Obsługi Studentów i załatwianie tylko spraw bardzo pilnych, niecierpiących zwłoki.

Przypominamy, że komunikacja zdalna Studentów z Biurem Obsługi Studentów (wnioski, odwołania itp.) oraz z Wykładowcami powinna odbywać się z wykorzystaniem adresów e-mail w domenie UKW.