Koło Młodych Pedagogów

 

Studenckie Naukowe Koło Młodych Pedagogów zostało założone w 2003 roku
przy Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej UKW w Bydgoszczy.

Honorowy patronat nad KMP sprawuje Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska.
Natomiast opiekunem naukowym jest Dr Helena Ostrowicka.

 

Siedziba KMP:

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
pok. 139 (budynek główny)
tel. (52) 341 92 61 lub (52) 341 92 46

 


 

Wszystkie kreatywne i pełne zapału osoby zapraszamy do podejmowania naukowych inicjatyw razem z nami.

Więcej informacji można znaleźć również na stronie: www.kmp.korix.pl