Jednostki międzywydziałowe

Zasadę działania jednostek międzywydziałowych uczelni definiuje § 14 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zapisy dot. jednostek międzywydziałowych mówią:

  • Jednostką międzywydziałową jest jednostka organizacyjna Uniwersytetu, która prowadzi działalność usługową w zakresie nauczania na rzecz jednostek podstawowych Uniwersytetu.
  • Jednostka międzywydziałowa może prowadzić działalność naukową oraz kształcić kadrę naukową.
  • Strukturę wewnętrzną jednostek międzywydziałowych określają odrębne akty.