Dokumenty

Zarządzenie Nr 66/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 września 2019 r.

UMOWA ZLECENIA

Umowy i rachunki w wersji polsko-angielskiej