NSZZ Solidarność

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UKW

ul. Chodkiewicza 30 tel. (52) 34 19 388

  1. Andrzej Purat – przewodniczący
  2. Hanna Kucharek – zastępca przewodniczącego
  3. Mirosława Cieślicka - sekretarz

Członkowie:

  1. Justyna Frańczak
  2. Krzysztof Kościański 
  3. Małgorzata Lewandowska
  4. Joanna Samujło

Komisja Rewizyjna NSZZ "Solidarność" UKW

  1. Ewa Parszyk
  2. Jarosław Sierek
  3. Joanna Węglarz

Dyżury:

16.04.2018, poniedziałek, godz. 13 - 14 - Justyna Frańczak
23.04.2018, poniedziałek, godz. 14 - 15 - Hanna Kucharek

Kontakt:

Chodkiewicza 30 (pokój związkowy przy Beanusie)
tel. (52) 34 19 388
e-mail: solidarnoscukw@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/solidarnosc.ukw.7

NSZZ "Solidarność" powstał w październiku 1980 roku z inicjatywy pracowników naszej uczelni m.in.: Aleksandra Szwedka i Marka Jakubowskiego na fali przemian, które miały miejsce w tym okresie. Pierwszym przewodniczącym związku był Marek Jakubowski. Po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 roku działalność związku została zawieszona. 

W listopadzie 1989 roku, zawiązała się pracownicza grupa inicjatywna i reaktywowała związek z przewodniczącym Aleksandrem Lasikiem. Znacznie mniejsza liczba członków niż w 1980 r. była wynikiem wcześniejszych represji jakie spotkały działaczy oraz "wypaleniem się" niektórych osób. W następnych latach funkcję przewodniczących Komisji Zakładowej pełnili: Julian Ochenduszko, Roman Dysarz, Anna Żugaj, a obecnie Andrzej Purat.

Działalność naszego związku skupia się na środowisku naszej uczelni i dbaniu o interesy naszych pracowników. Uczestniczymy w pracach związanych z regulacją płac wszystkich pracowników i pomocą socjalną, interweniujemy w sytuacjach spornych. Uczestniczymy z głosem doradczym w posiedzeniach Senatu i różnego rodzaju komisjach działających na uniwersytecie.

Zarząd NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, wybrany w dniu 26.03.2018 r. uprzejmie informuje, że ustanawia dyżury członków Zarządu dla pracowników Uczelni. Zapraszamy osoby zainteresowane sprawami Uniwersytetu, pracowników oczekujących wsparcia Związku oraz wszystkich chętnych do działania w strukturze Związku.

Pobierz pliki