O nas

Pracownia ma charakter interdyscyplinarny - prowadzi badania dotyczące funkcji psychicznych na styku neurobiologii, medycyny, neuropsychiatrii, neuropsychologii, psychologii klinicznej,  filozofii umysłu, filozofii przyrody, filozofii psychiatrii, językoznawstwa i muzykologii. W ramach projektów badawczych prowadzone są badania u osób zdrowych i z chorobami psychicznymi oraz uszkodzeniami układu nerwowego u których dochodzi do zaburzeń funkcjonowania zarówno układu nerwowego autonomicznego jak i ośrodkowego.

Kontakt

Kontakt:
dr hab. Edward Gorzelańczyk, prof. nadzw.
e-mail: gorzelan@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filozofii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel: 52 323 67 09