O Pracowni

Głównym celem działania Pracowni Diagnostyki Pedagogicznej i Usług Ewaluacyjnych jest rozwijanie w toku badań naukowych, upowszechnianie oraz komercjalizacja naukowych metod, technik oraz narzędzi badawczych do diagnozy pedagogicznej warunków rozwoju psychospołecznego człowieka we wszystkich środowiskach jego życia opracowanych w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej.

Kontakt

dr Wioletta Junik - kierownik
e-mal: wioletta.junik@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pracownia Diagnostyki Pedagogicznej i Usług Ewaluacyjnych
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz