O Pracowni

Pracownia Taksonomii i Geografii Roślin prowadzi badania nad zmiennością morfologiczną w obrębie gatunków, gatunków zbiorowych i blisko spokrewnionych gatunków (w ramach sekcji). Studia te pozwalają na określenie zależności taksonomicznych, często także przyczyniają się do poznania historii taksonów. Wzbogacone o analizy rozmieszczenia geograficznego, włączają się w intensywnie rozwijające się obecnie na świecie studia nad bioróżnorodnością wewnątrzgatunkową i filogeografią.

 

Struktura

Kontakt

dr Amelia Lewandowska
tel. 52 34 19 015 
e-mail: bartczak@ukw.edu.pl
godziny urzędowania: 8.15-16.15

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Pracownia Taksonomii i Geografii Roślin
Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz