Projekty unijne

Lepsza przyszłość z Biotechnologią

W latach 2012 - 2015 w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego realizowany jest projekt pn:" Lepsza przyszłość z biotechnologią. W ramach projektu absolwent kierunku biotechnologiabędzie przygotowany do pracy w gospodarce opartej na wiedzy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.2 Priorytetu IV PO KL Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Wnioskowana kwota dofinansowania dla uczelni wynosi 1 529 458,00. W ramach projektu UKW przewidziany jest: program stypendialny, zajęcia wyrównawcze z chemii i informatyki oraz dla pasjonatów biotechnologii Koło Naukowe Biotechnologów.

W projekcie Wnioskodawca przewidział stypendium dla najlepszych studentów do 1000zł miesięcznie jak również staże studenckie podczas, których student uzyska wymagane na rynku pracy doświadczenie.

Projekt : ”Lepsza przyszłość z Biotechnologią” kierowany jest do studentów kierunku Biotechnologia pierwszego stopnia i realizowany będzie w latach 2012-2015 przez Instytut Biologii Eksperymentalnej UKW w Bydgoszczy. Program ”Lepsza przyszłość z Biotechnologią” dotyczy studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2012/2013.

Absolwent kierunku Biotechnologia w myśl realizowanego projektu będzie przygotowany do pracy w gospodarce opartej na wiedzy, umożliwi mu to miedzy innymi Koło Naukowe Biotechnologów, gdzie student będzie miał możliwość poznać praktyczną stronę badań naukowych.

WWW.BIOTECHNOLOGIA.UKW.EDU.PL