Projekty unijne

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu

Realizacja I etapu projektu "Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu zakończyła się 30.04.2013 r

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wzbogacił się o zmodernizowany i rozbudowany kompleks obiektów sportowych przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy, będący zwieńczeniem realizacji projektu pn.:

„Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”

Inwestycja objęła gruntowną przebudowę i rozbudowę kompleksu  3  istniejących   obiektów

Uniwersytetu  oraz budowę  nowego budynku, w tym:

  • modernizację  budynku basenu  z   przebudową basenu i budową stacji uzdatniania wody,
  • budowę sali   gimnastyki przyrządowej,
  • rozbudowę i przebudowę  budynku hali  sportowej,  
  • modernizację   budynku dydaktycznego z budową sali audytoryjnej, 
  • budowę budynku zaplecza sanitarnego dla  studentów z salą do  sportów walki,
  • budowę sieci zewnętrznych i infrastruktury technicznej.

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stanowi nowoczesną bazę sportową, naukową i dydaktyczną przeznaczoną do kształcenia studentów na kierunku wychowanie fizyczne. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, jako jedyna uczelnia w regionie prowadzi zajęcia na kierunku wychowanie fizyczne na poziomie studiów magisterskich.

Obiekty sportowe CEKFiS UKW, wśród których znajdują się: pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami, nowoczesna pływalnia, sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych, służyły będą wszystkim studentom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, w tym sportowcom i przyszłym mistrzom sportu. CEKFiS UKW jest zaprojektowane również ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koszt projektu: 30.096.428 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 21.067.499,60

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013




Projekt " Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.