Projekty unijne

Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Projekt "Program rozwoju UKW", zakończył się 31 sierpnia 2014 roku.

Głównym celem tego projektu jest wzrost konkurencyjności UKW przez podniesienie kompetencji kadry kierowniczej oraz równoległe wdrożenie zintegrowanych modeli zarządzania: majątkiem, finansami, pracą, jakością kształcenia oraz środowiskiem informatycznym. Wdrożeniu temu towarzyszy przede wszystkim uruchomienie profesjonalnego środowiska systemowego wspomagającego obszar zarządzania finansami i majątkiem naszego Uniwersytetu. System ten zostanie wyposażony ponadto w nowoczesne rozwiązanie raportujące, służące między innymi do analizy stanu finansów oraz wszelkich zasobów zdefiniowanych w ramach struktury zarządzania.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dzięki działaniom podejmowanym w ramach tego projektu zyska nowoczesny system usprawniający funkcjonujący dotąd klasyczny obieg dokumentów. Elektroniczny obieg dokumentów zastąpi w strukturze Uczelni tradycyjną korespondencję papierową usprawniając i ujednolicając tym samym przepływ informacji w obrębie naszej uczelni. Elektroniczne systemy będą integrowane z obecnie pracującym w UKW systemem obsługi toku studiów – USOS oraz systemami zewnętrznymi. Przewidziano również profesjonalne szkolenia z zakresu wdrażanych modeli oraz systemów IT. Działanie to ma na celu między innymi wdrożenie nowoczesnej i profesjonalnej obsługi naszych studentów.

Udane wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz zdobycie przewagi wśród konkurencji wymusza dzisiaj dodatkowy proces, jakim jest podnoszenie kompetencji kadry, a tym samym zdobywanie przez nią nowych, cennych umiejętności. Dlatego realizowany projekt kładzie nacisk głównie na obszar związany z procesem podnoszenia kwalifikacji wśród kadry kierowniczej, w obszarach zarządzania. Dzięki realizowanym obecnie studiom podyplomowym z zakresu zarządzania projektami, profesjonalnym menadżerskim studiom MBA oraz szeregowi szkoleń i warsztatów, do roku 2014 nasz Uniwersytet zgromadzi ogromny potencjał oparty na nowych, profesjonalnych kompetencjach swoich pracowników.

W ramach projektu przewidziano cykl wartościowych szkoleń dla kierowniczej kadry administracyjnej oraz naukowej, między innymi z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania projektami, zarządzania wiedzą na uczelni czy rachunkowości zarządcze.

Pełne informacje na stronie projektu www.pr.ukw.edu.pl