Projekty unijne

Projekty

Pierwszym istotnym dla Uniwersytetu źródłem finansowania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój(POWER). W ramach POWER Uniwersytet ma możliwość ubiegania się o środki w zakresie dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, poprawy jakości studiów doktoranckich i stwarzania lepszych warunków do studiowania na nich, współpracy międzynarodowej, rozwoju kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz lepszego zarządzania.

W lewym menu opis realizowanych obecnie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy projektów.