Projekty unijne

Termomodernizacja budynków

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zakończył we wrześniu 2015 r. projekt: Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy.

Dwa obiekty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zyskały nowy blask. Budynki uniwersyteckie przy ul. M. K. Ogińskiego 16 oraz Powstańców Wielkopolskich 2 przeszły w 2015 r. termomodernizację.

Prace ruszyły już w maju. Wieżowiec przy Ogińskiego 16 wizualnie nawiązuje do Biblioteki UKW, znajdującej się naprzeciwko budynku. Znajdują się w nim sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.
Zakres przeprowadzonych prac:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu wentylowanego,
 • ocieplenie stropu maszynowni,
 • wymiana części okien i drzwi,
 • opaska wokół budynku,
 • wymiana obróbek blacharskich attyki i parapetów okiennych zewnętrznych,
 • wymiana balustrad na dachu wysokim,
 • naprawa schodów zewwnętrznych wraz z wymianą balustrad,
 • wymiana i montaż daszków nad wejściami bocznymi,
 • modernizacja wejścia głównego,
 • modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą węzła cieplnego,
 • montaż pomp ciepła typu powietrze-woda na potrzeby c.w.u.,
 • system oddymiania z instalacjami elektrycznymi,
 • montaż urządzenia piorunochronnego.

W zabytkowym obiekcie przy Powstańców Wielkopolskich 2 mieści się Instytut Fizyki oraz Instytut Pedagogiki.
Zakres przeprowadzonych prac:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem dachu, z naprawą elementów drewnianych, z wymianą obróbek blacharskich,
 • wymiana stolarki okiennej drewnianej i metalowej, renowacja okien zabytkowych,
 • remont tarasu nad klatka schodową,
 • modernizacja instalacji c.o.,
 • montaż pompy ciepła na potrzeby c.w.u. i montaż nowej instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • zasilanie pompy ciepła,
 • wykonanie instalacji odgromowej.

Dzięki inwestycji budynki zyskały nowy blask, a obiekty UKW od Alei Ossolińskich do Powstańców Wielkopolskich upiększają zabytkową część Bydgoszczy.

Całkowity koszt - 3 626 260,34 zł
Środki własne - 908 059,26 zł
Dotacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 2 718 201,08 zł

 

Pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 535 450,93 zł