Projekty unijne

Wypłyń na szerokie wody z nowymi kompetencjami

Projekt przewiduje podnoszenie kompetencji zawodowych, informatycznych i analitycznych zdiagnozowanych przez pracodawców jako najbardziej pożądane od kandydatów do pracy. Ważnym elementem projektu jest praktyczny wymiar zadań projektowych, podczas których tworzone będą zespoły projektowe składające się ze studentów i opiekuna, którzy wspólnie opracują projekt w odpowiedzi na potrzeby pracodawców, co przybliży studentom realia rynku pracy związanego z zarządzaniem drogami wodnymi oraz obsługa jednostek pływających. Istotą projektu jest zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy, budowanie relacji zawodowych  oraz  bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą.

Głównym celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy u 45 studentów UKW w Bydgoszczy z kierunku Rewitalizacja dróg wodnych. W jego ramach przewidziano następujące zadania:

  • certyfikowane przez instytucje zewnętrzne szkolenia dot. modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w MIKE by DHI, projektowania w AutoCAD, na patent młodszego marynarza, na patent sternika motorowodnego, na patent marynarza,
  • dodatkowe zadania praktyczne w zakresie planowania strategicznego rozwoju dróg wodnych, Future City Game,
  • wyjazdy studyjne u pracodawców w portach i instytucjach żeglug (Wrocław, Szczecin, Gdynia).

Termin realizacji projektu: 1 marca 2017 – 29 luty 2020 r.

Zobacz stronę projektu.