Artur Dzialuk

Dr hab. Artur Dzialuk (Katedra Genetyki w Instytucie Biologii Eksperymentalnej - Wydział Nauk Przyrodniczych) - specjalista ds. DNA drzew, kierownik zakończonych sukcesami projektów Zróżnicowanie genetyczne oraz dynamika przepływu genów w reliktowych wyspach zasięgowych limby (Pinus cembra L.) w Karpatach (grant MNiSW; okres realizacji 2009-2012) oraz Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym (grant NCBiR, okres realizacji 2009-2012). Współpracuje z policją, prokuraturą, sądami, Lasami Państwowymi, w tym Strażą Leśną, oraz prywatnymi właścicielami lasów tworząc ekspertyzy używane w sprawach dotyczących kradzieży drewna i niszczenia drzew.
Więcej o analizach DNAhttp://www.analizydnadrzew.ukw.edu.pl/

KONTAKT
tel. (52) 34-19-281
mobile: +48 503 617 457
e-mail: dzialuk@ukw.edu.pl

Pobierz pliki