Pracownia Propedeutyki Informatyki

o jednostce

Wychodząc naprzeciw wymaganiom akademickim w zakresie kształcenia z przedmiotu „Technologia informacyjna”, Zakład stosuje i upowszechnia rozwiązania i metody przyswajania wiedzy technologicznej. Zakres jej wytyczają nie tylko wiedza typowo informatyczna (dotycząca np. programowania, tworzenia baz danych) ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, niezbędne każdemu absolwentowi Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. 

na skróty