Tom XII

 • 17 lipca 2015

Świat Idei i Polityki
Tom 12/2013

Rocznik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • Redaktor Naczelny: Jan Waskan
 • Sekretarz Redakcji: Alina Kaszkur
 • Zastępca sekretarza redakcji: Artur Laska
 • Członek: Michał Kosman
 • Redaktorzy językowi: Maria Ewa Szatlach, Aleksandra Grzona
 • Redaktor statystyczny: Mirosław Geise
 • Redaktorzy tematyczni: Teoria polityki - Adam Gwiazda; Metodologia - Filip Pierzchalski; Myśl polityczna - Andrzej Wojtas; Systemy polityczne - Izabela Kapsa; Socjologia polityki i komunikowanie społeczne - Janusz Golinowski; Polityka społeczno-gospodarcza - Maria Ewa Szatlach; Najnowsza historia polityczna - Tadeusz Wolsza; Międzynarodowe stosunki polityczne - Michał Zacharias; Polityka narodowościowa - Kamila Sierzputowska; Integracja europejska - Łukasz Jureńczyk; Bezpieczeństwo - Sławomir Sadowski; Ruchy polityczne - Paweł Malendowicz; Filozofia zrównoważonego rozwoju - Andrzej Papuziński; Administracja publiczna - Tomasz Kuczur; Nauki prawne - Marcin Jastrzębski
 • Copyright by Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2013
 • ISSN 1643–8442

Spis treści:

Studia i analizy:

 • Małgorzata Cieślik-Florczyk: Problemy współczesnej kobiety w kontekście wizerunku kreowanego przez programy wyborcze partii politycznych z 2011 roku
 • Waldemar Rogowski: Ideologia gender w krytyce medialnej środowisk prawicy w Polsce
 • Anna Staniszewska: Status społeczno-polityczny kobiety w Indiach na przełomie XX i XXI wieku - konflikt tradycji i prawa
 • Karolina Muzyczka: Pojęcie cudzoziemca i jego status prawny w Rzeczypospolitej
 • Przemysław Radziszewski: Małżeństwa polsko-cudzoziemskie o charakterze fikcyjnym a
 • bezpieczeństwo państwa. Przyczynek do problemu
 • Izabela Janicka: Oblicza patriotyzmu wielokulturowego społeczeństwa niemieckiego w aspekcie zmagań piłkarskich
 • Barbara Kobzarska-Bar: Tożsamość niemiecka w nowym tysiącleciu: leitkultur a islam
 • Maciej Górecki: Cztery modele wywierania wpływu na podmioty stosunków międzynarodowych w perspektywie konstruktywistycznej. Studium przypadku - Unia Europejska: Chorwacja, Turcja, Izrael, Tunezja
 • Łukasz Scheffs: Marketing polityczny w ponowoczesnym świecie. Refleksja nad stanem demokracji liberalnej na początku XXI wieku
 • Ольга А. Нестерчук: Хоррор – менеджмент в интернете как средство социально-политического управления российской молодежью
 • Harald Borgebund: The tense and complex relationship between liberalism and the welfare state
 • Marta Stasiak: Stosunek Polaków do pracy a „zrównoważona” polityka zatrudnienia w Polsce w kontekście strategii europejskich

Recenzje / Book Reviews

 • Rafał Willa: Unia Europejska na arenie międzynarodowej - wybrane relacje bilateralne (rec. Maciej Górecki)
 • Lucie Filipová: Francouzi a Němci na cestě ke sblížení. Partnerství měst a obcí (1950-2000) (rec. Michał Kosman)

Noty o autorach / Contributors

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Redakcja czasopisma Świat Idei i Polityki,

ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32 59 230