O czasopiśmie

Świat Idei i Polityki to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w którym od 2001 roku publikowane są artykuły oraz recenzje autorów z Polski i zagranicy. Od początku istnienia periodyku, intencją redaktorów jest ukazywanie na jego łamach rozmaitych, zmiennych w czasie i przestrzeni aspektów polityki. Jest to również miejsce spotkań różnych tradycji i dyscyplin naukowych. Recenzowane teksty publikowane są w języku polskim, jak i ojczystych językach autorów zagranicznych. 

Kontakt

Redakcja czasopisma „Świat Idei i Polityki”
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 105
tel. 52 32 59 230
adres e-mail: swiat_idei@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Redakcja czasopisma Świat Idei i Polityki,

ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32 59 230