World of Ideas and Politics

Volume 11

World of Ideas and Politics

Volume 11/2012

Table of contents:
Studies and analysis:

 • Michał M. Kosman: The Presence of the Soviet Army in Germany in 1989–1994 as a Problem of German’s Sovereignty
 • Małgorzata Madej: Western European Union - a Success or a Failure
 • Łukasz Jaskuła: The Infl uence of Realism and Neoconservatism on U.S. Nuclear Policy after the End of the Cold War
 • Michał Radecki: A Cartel Party System in Poland?
 • Waldemar Chmielewski: Specifi c Features of Organizational Leadership – Pattern for the Political Leaders
 • Czesław Wodzikowski: The Concept of Sustainable Development in the State
 • Joanna Wieczorek: Agenda-Setting - Unconfi rmed Theory or Real Phenomenon
 • Paweł Wierzbicki: The Model of Local Economy According to the Concept of Political Opposition in Communist Polish Republic
 • Alina Kaszkur: Jacek Kuroń - Utopian Visionary or Founder of Real Political Programs?
 • Łukasz Kubiak: The Activities of “Solidarność” during the ‘Carnival’ and the State of Martial Law under the Spanish Press

Book reviews:

 • Martin Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości (rec. Maciej Górecki)
 • Adam Gwiazda, Demograficzne wyzwania XXI wieku. Implikacje dla polityki międzynarodowej (rec. Małgorzata Cieślik-Florczyk)
 • Jan Sowa: Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą (rec. Maciej Korsak)