Wydział Administracji i Nauk Społecznych

o jednostce

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest młodym wydziałem, bowiem został wyodrębniony z dotychczasowego Wydziału Humanistycznego UKW w roku akademickim 2009/2010.

Wyodrębnienie było konsekwencją rozwoju na naszej uczelni kierunków administracyjnych, społecznych i prawnych. W strukturze Wydziału działają obecnie dwa instytuty (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Instytut Filozofii), a także dwie katedry (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Katedra Socjologii), w których na pięciu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: administracji, ekonomii, filozofii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwie oraz socjologii kształci się obecnie ok. 1000 studentów.

Zapraszamy na strony rekrutacyjne naszych kierunków: administrację I stopnia, administrację II stopnia, ekonomię, filozofięinformację naukową i bibliotekoznawstwo, prawo w biznesie oraz socjologię.

na skróty