Zakład Dydaktyki IG

O jednostce

Skład osobowy Zakładu Dydaktyki Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reprezentują pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w Instytucie Geografii UKW, będący jednocześnie przewodniczącymi odpowiednich Rad kierunku.