Zakład Bibliologii

o jednostce

Pracownicy zakładu zajmują się badaniem dziejów książki i bibliotek od starożytności do czasów współczesnych. Szczególnie książką w starożytności chrześcijańskiej, książką rękopiśmienną w baroku, bibliotekami kościelnymi oraz dziejami introligatorstwa polskiego.

na skróty