Zakład Informacji Naukowej

o jednostce

Podstawowym obszarem zainteresowań naukowo-badawczych Zakładu Informacji Naukowej (ZIN) jest informatologia, dyscyplina wiedzy obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących działalności informacyjnej. W szczególności działalność ZIN jest ukierunkowana na:

  • organizację działalności informacyjnej,
  • systemy informacji oświatowej (pedagogicznej),
  • funkcjonowanie serwisów informacyjnych w przestrzeni informacyjnej.

ZIN zajmuje się badaniem oraz prognozowaniem procesów informacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. ZIN realizuje wytyczone cele poprzez badania naukowe, działalność dydaktyczną, popularyzację nauki, udział w konferencjach, w szkoleniach, w kraju i za granicą.

na skróty