O Zakładzie

Prace naukowe obejmują badania nad zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w systemach sterowania robotów mobilnych. Szczególny akcent jest położony na logikę rozmytą z uwzględnieniem podejścia OFN, oraz jej implementację w optymalizacji rojowej tj. metod wywodzących się w głównej mierze z ACO, ABC, AAO, PSO. Ważnym nurtem badawczym w sterowaniu robotów bazującym na SI jest holistyczne podejście mechatroniki do problemu konstruowania robotów mobilnych. Badania obejmują zarówno sterowanie pojedynczym robotem autonomicznym, jak i autonomiczną grupą. Przeprowadzone w symulacyjnym środowisku Microsoft Robotics Studio eksperymenty potwierdzają słuszność przyjętych wstępnie założeń i zaproponowanych metodyk. Tematyka badań zorientowanych na zastosowanie metod sztucznej inteligencji w sterowaniu autonomicznych maszyn jest aktualna i atrakcyjna badawczo oraz wpisuje się preferowane kierunki badawcze EU i Polski. Jako praktyczny skutek rozważań teoretycznych nad doskonaleniem inteligentnych metod sterowania, planuje się wykonanie prototypowej konstrukcji grupy robotów dedykowanych do inspekcji przewodów wentylacyjnych.

Struktura

Instytut Techniki
 • Laboratorium Badawcze Sztucznej Inteligencji i Robotyki AIRLab
 • Pracownia Inżynierii Oprogramowania
 • Pracownia Podstaw Informatyki
 • Pracownia Sieci Komputerowych

Kontakt

Kierownik Zakładu:
dr inż. Jacek Czerniak
tel. 52 34 19 264
e-mail: jczerniak@ukw.edu.pl

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • 85-064 Bydgoszcz
 • ul. J.K. Chodkiewicza 30
 • tel. +48 52 341 91 00
 • NIP 5542647568
 • REGON 340057695
 • Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
 • ul. Łużycka 24, tel. +48 52 341-08-32 wew. 22/23, kom. 502 593 516