Zakład Kulturoznawstwa

o jednostce

Przedmiotem naszych zainteresowań badawczych są: literatura niemieckojęzyczna XX i XXI wieku, niemiecka literatura regionalna XIX i XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem dawnej Prowincji Poznańskiej), kulturowa teoria literatury, socjologia literatury, kulturowe koncepcje przestrzeni, narracje autobiograficzne, konstrukcje męskości w literaturze niemieckojęzycznej i polskiej, obrazy wojny i przemocy w literaturze (szczególnie kulturowa historia pierwszej wojny światowej), miłość i pożądanie w tekstach kultury, problematyka społeczno-polityczna współczesnych Niemiec w literaturze, literatura w obiegu alternatywnym, konwencje artystyczne na rynku literackim oraz wpływ mediów na niemieckojęzyczną literaturę współczesną.

na skróty