Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Angielskiego
ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz