Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Angielskiego

Dr hab. Jakub Lipski otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Prezydent Miasta Bydgoszczy wyróżnił 2 pracowników naukowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dr hab. Jakub Lipski, stypendium dla wybitnych młodych naukowców.
Uroczyste wręczenie tych wyróżnień odbyło się 17 kwietnia 2019 r. podczas koncertu z okazji 673. rocznicy urodzin Bydgoszczy w Filharmonii Pomorskiej.

Przybliżamy sylwetkę laureata:

dr hab. Jakub Lipski, związany z Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW, absolwent filologii angielskiej, kulturoznawstwa i historii sztuki. Obronił doktorat w zakresie literaturoznawstwa (z wyróżnieniem) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (praca doktorska: In Quest of the Self: Masquerades and Travels in the Eighteenth-Century Novel). W wieku 33 lat zdobył stopień doktora habilitowanego. Otrzymał grant Uniwersytetu w Yale i Komisji Europejskiej. W 2018 r. redagował numer specjalny czasopisma NJES Nordic Journal of English. Jego dorobek obejmuje 40 pozycji, w tym 2 monografie - obie opublikowane w Nowym Jorku, w prestiżowych wydawnictwach, 7 prac pod redakcją oraz 31 artykułów i recenzji. Jego monografia Painting the Novel: Pictorial Discourse in Eigteen-Century English Fiction została wyróżniona przez Polską Akademię Nauk.
Dr hab. Jakub Lipski aktywnie uczestniczy w konferencjach, wystąpił z referatami na 26 międzynarodowych konferencjach. Organizuje lub współorganizuje konferencje na UKW. Wielokrotnie uczestniczył w wymianie akademickiej w ramach programu Erasmus + (STA m.in. Bańska Bystrzyca, Moguncja, Padwa,Turku, Greifswald, York).
W kręgu jego zainteresowań są: literatura i kultura wizualna w Wielkiej Brytanii XVIII wieku oraz literatura podróżnicza XVIII wieku.

Gratulujemy!

Relacja z tego wydarzenia na stronie: bydgoszcz.pl