Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Angielskiego

Badania prowadzone przez pracowników Zakładu

Dr Tymon Adamczewski bada dyskursy krytycznne współczesnego literaturoznawstwa oraz ich związki z filozofią, a w szczególności z myślą Jacquesa Derridy. Obecnie pracuje nad zadnieniem kategorii doświadczenia w obcowaniu z tekstami (nie tylko) literackimi, a także kwestiami etyki i znaczeniem ekokrytki dla lektury i interpretacji.

Dr hab. Wojciech Jasiakiewicz, prof. UKW bada polsko-brytyjskie relacje kulturowe w XIX wieku. 

Dr hab. Jakub Lipski, prof. UKW prowadzi badania nad powieścią osiemnastego wieku oraz literaturą kryminalną i gotycką. Zajmuje się też aspektami wizualności w literaturze.

Dr Magdalena Sikorska i Dr Katarzyna Smyczyńska zajmują się badaniami nad współczesną literaturą wizualną, koncentrując się wokół etycznego wymiaru współczesnych książek obrazkowych i opowieści graficznych. Od początku 2016 tworzą Pracownię Literatury Wizualnej (http://www.plw.ukw.edu.pl/jednostka/pracownia-literatury-wizualnej).