Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Angielskiego

Dr hab. Jakub Lipski, prof. UKW

j.lipski@ukw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • powieść brytyjska XVIII wieku (Henry Fielding, Tobias Smollett, Laurence Sterne, Ann Radcliffe)
 • kultura wizualna oraz myśl estetyczna  w Wielkiej Brytanii XVIII wieku
 • motyw maskarady w literaturze
 • literatura podróżnicza

Wybrane publikacje:

Książki:

 • In Quest of the Self: Masquerade and Travel in the Eighteenth-Century Novel. Fielding, Smollett, Sterne. Amsterdam, New York: Rodopi, 2014, 223 s.
 • Painting the Novel: Pictorial Discourse in Eighteenth-Century English Fiction. London, New York: Routledge, 2018, 174 s.
 • red. (z W. Jasiakiewiczem) John Bull and the Continent. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.
 • red. (z J. Mydlą) The Enchantress of Words, Sounds and Images: Anniversary Essays on Ann Radcliffe (1764-1823). Bethesda, Dublin, Palo Alto: Academica Press, 2015.
 • red. Travel and Identity. Cham: Springer, 2018.

 Artykuły i rozdziały w książkach:

 • “Bodily Spectacle and the “Curse” of Travelling in Henry Fielding’s The Journal of a Voyage to Lisbon”, [w:] G. Bystydzieńska, E. Harris (red.), From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and cultureVol. 4, Warszawa: Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2014.

 • "Spectres of Catholicism: Ghostly Presence in Ann Radcliffe's The Italian", [w:] The New Review. An International Journal of British Studies. Vol. 4, 2014.

 • "The Masquerade in Ann Radcliffe's The Mysteries of Udolpho and The Italian", [w:] Women's Writing. Vol. 22.3, 2015.
 • "The Masquerade Metaphor and the Paradoxes of Sentiment in A Sentimental Journey", [w:] J. Hawley, P. de Voogd, M.New (red.) Sterne, Tristram, Yorick: Tercentenary Essays on Laurence Sterne. Newark: Delaware University Press, 2016.

Wybrane wystąpienia na konferencjach naukowych:

 • styczeń 2011 – “Sterne's (Un)masking in A Sentimental Journey”, Konferencja Truth/Truths in the Anglo-American World of the 17th and 18th centuries, Uniwersytet Sorbonne III, Paryż
 • czerwiec 2012 – “Locke’s Theory of Personal Identity and the Masquerade Scene in Fielding’s Tom Jones”, Konferencja Discourse of Identity, Uniwersytet w Santiago de Compostela
 • lipiec 2013 – “Sterne and the Masquerade”, Konferencja Laurence Sterne 1713-2013: The Tercentenary Conference, Royal Holloway, Uniwersytet Londyński
 • wrzesień 2013 – “Bodily spectacle and the 'curse' of travelling in Henry Fielding's The Journal of a Voyage to Lisbon”, Konferencja From Queen Anne to Queen Victoria: Readings in 18th and 19th British Literature and Culture, Uniwersytet Warszawski
 • czerwiec 2014 – "The Masquerade in Ann Radcliffe's Novels", Konferencja Radcliffe at 250, Uniwersytet w Sheffield
 • listopad 2015 - "Poland's Finest Sternean: Izabela Czartoryska as Reader and Translator of Sterne", Konferencja The International Laurence Sterne Foundation, Newcastle, Northumbria University
 • marzec 2018 - "Sterne/Yorick, the Sentimental Traveller, and Contemporary Travel Writing Studies", Konferencja Alas, Poor Yorick! A Sterne 250year Anniversary Conference", Uniwersytet w Cambridge.

Wykłady i zajęcia gościnne:

 • czerwiec 2018 - Uniwersytet w Moguncji
 • kwiecień 2018 - Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
 • kwiecień 2016 - Uniwersytet w Bambergu, Powieść gotycka XIX wieku
 • grudzień 2013 – Uniwersytet w Greifswaldzie, Powieść gotycka i jej źródła
 • wrzesień 2012 -  Abo Akademi w Turku, Studia z XVIII-wiecznej powieści brytyjskiej (Fielding, Smollett, Sterne)
 • listopad 2011 - Uniwersytet w Padwie, Maskaradyzacja XVIII-wiecznej powieści brytyjskiej
 • listopad-grudzień 2010 - Uniwersytet w Bambergu, Topos maskarady w twórczości Henry'ego Fieldinga

Prowadzone zajęcia:

 • PNJA – Fonetyka
 • Powieść gotycka
 • Estetyka grozy
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury
 • Metodologia badań literaturoznawczych

Pełne informacje: http://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/jakub_lipski/