Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Angielskiego

Dr Katarzyna Smyczyńska

Adiunkt, współtworzy Pracownię Literatury Wizualnej (http://www.plw.ukw.edu.pl/jednostka/pracownia-literatury-wizualnej). 

e-mail: ks@ukw.edu.pl

Wykształcenie

Stopień magistra filologii angielskiej uzyskany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2001 roku; stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskany na Uniwersytecie Śląskim w 2005 roku.

Doświadczenie dydaktyczne

Seminarium licencjackie (od roku akademickiego 2008/2009)

Seminarium magisterskie (od roku akademickiego 2018/2019)

Wykłady i zajęcia specjalizacyjne i monograficzne:

 • Historia literatury angielskiej
 • Współczesna literatura anglojęzyczna
 • Współczesne teorie kultury
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Kultura brytyjska
 • Kultura angielskiego obszaru językowego
 • Opowiadanie obrazem
 • Feminizm a kultura popularna
 • Ciało i gender w kulturze

Inne:

 • PNJA (czytanie, konwersacje, fonetyka, pisanie, kurs zintegrowany)

Zainteresowania naukowe 

literatura wizualna (znaczenie artystyczne i etyczne), literackie i kulturowe obrazy dzieciństwa, starości, płci

Publikacje książkowe

The World According to Bridget Jones: Discourses of Identity in Chicklit Fictions. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007.

Feminizm po polsku (książka współautorska). Filip Pierzchalski, Katarzyna Smyczyńska, Ewa Maria Szatlach, Katarzyna Gębarowska. Wyd. Elipsa, Warszawa, 2011. 

Człowiek-język-kultura. Nowi badacze o nowych mediach (tom zredagowany).Wyd. UKW, Bydgoszcz, 2012.

Wybrane artykuły i rozdziały w monografiach:

 • The Indeterminacy of the Romantic Discourse: The Historical and Cultural Relativity of the Codes Employed by Mills & Boon/Harlequin Romances, [w:] Justyna Leśniewska i Ewa Witalisz (red.),The Legacy of History: English and American Studies and the Significance of the Past”, vol. 2: Language and Culture, Jagiellonian University Press: Kraków 2004, s. 459-470.
 • Escaping Grannydom: Fashion and Identity in Trinny and Susannah's Makeover Show, [w]: red. Brian Worsfold, „Acculturating Age: Approaches to Cross-Cultural Gerontology”, Dedal Lit 7, University of Lleida, Spain, 2011, s. 333-344. Rozdział w monografii.
 • (Porno)graphic Storytelling: Scandalous sexuality in Lost Girls by Alan Moore and Melinda Gebbie . [w:] red. Marian Ursel, Magdalena Dąbrowska, Joanna Nadolna, Małgorzata Skibińska, “Skandal w tekstach kultury”, seria “Tabu-Trend-Transgresja”, tom 2, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, s. 171-181.
 • Visual narratives of death and memory: The Holocaust in Two Contemporary European Picturebooks(współautorka: Magdalena Sikorska), „Global Perspectives on Death in Children’s Literature”, red. Lesley D. Clement and Leyli Jamali, Routledge 2016, s. 177-190. Rozdział w monografii.
 • Człowiek w świecie deszczu, mgły i chłodu. Traktat metafizyczny w słowach i obrazach. Lauren Redniss, „Thunder & Lightning: Weather Past, Present, Future”, „Zeszyty komiksowe” nr 21, red. M. Błażejczyk i M. Traczyk, Instytut Kultury Popularnej i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2016, s. 127-133.
 • Circling Around the Clock Tower: A Visual (Her)story about People Through Time, „Art, Ethics and Provocation”, red. Anna Suwalska-Kołecka i Izabella Penier, tom 14 w serii „Dis-Continuities: Toruń Studies in Language, Literature and Culture”, red. Mirosława Buchholtz, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2016, s. 27-36. Rozdział w monografii.
 • A door to the unknown: Crossing boundaries through picturebook art, “Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education”, nr 3 (34) - Książka obrazkowa: zwierciadło przemian społecznych/The picturebook: a mirror of social changes, red. Małgorzata Cackowska i Hanna Dymel-Trzebiatowska, Warszawa, Sopot, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 69-83.
 • Etyczny wymiar sztuki Svena Nordqvista, “Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym ” nr 19, UAM, Poznań, 2016, s. 209-222.
 • Wyzwania współczesnej literatury wizualnej. Czy „Dziewczynka z cienia” ocala pamięć o ofiarach wojny?, Zdeptane dzieciństwo. II Wojna Światowa i jej wpływ na sytuację dzieci, red. A. Bartuś, P. Trojański, Fundacja na rzecz MDSM i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2017, s. 337-348.
 • Innocence lost: Picturebook narratives of depravity, Text and Image in Children's Literature, Image and Narrative Vol. 19 nr 1 (2018), s. 62-73.

Wybrane wystąpienia na konferencjach naukowych

 1. Referat pt. A City Girl at Heart: Constructions of Gendered Space in Chick Lit Fictions wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej na Uniwersytecie Śląskim (Ustroń, wrzesień 2005 r.).
 2. Referat pt. Speaking about the Unspeakable: The Ageing Female Body in “Menopause... so be it!” przedstawiony na Światowym Kongresie Socjologicznym zorganizowanym przez International Sociological Association (Göteborg, lipiec 2010).
 3. Referat pt. Opłakiwanie Innego. Pamiętnik Blumki Iwony Chmielewskiejwygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, listopad 2012).
 4. Referat pt. Dzieciństwo i dorosłość na ilustracjach Svena Nordqvistawygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Koła Naukowe oraz Instytut Filologii Polskiej UAM (Poznań, kwiecień 2015).
 5. Referat pt. Welcome, Stranger: Difference in and between picturebookswygłoszony na międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom nad książką obrazkową, zogranizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk, wrzesień 2015).
 6. Referat pt. Artists at playwygłoszony na międzynarodowej konferencji “The Child and The Book”, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, maj 2016).
 7. Referat pt. Obrazy dziecka w wizualnych reinterpretacjach sztuki świadków wojnywygłoszony na VII międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Fundację MDSM w Oświęcimiu i MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (Oświęcim, czerwiec 2016).
 8. Referat pt. Contemporary tales of terror in words, images, and in between wygłoszony na międzynarodowej konferencji ESSE w sekcji “Word and Image in Children's Literature” (Galway, sierpień 2016).
 9. Referat pt. Starość uobecniona. Obrazy starości we współczesnej literaturze wizualnej wygłoszony na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (grudzień 2016).
 10. Referat pt. The narrative potential of the leporello wygłoszony na międzynarodowy sympozjum naukowym zorganizowanym przez Faculty of Education na Uniwersytecie w Cambridge (maj 2017).
 11. Referat pt. Kultura niemiecka oczami polskiej artystki. Książka-alfabet Iwony Chmielewskiej wygłoszony na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ł. Górnickiego, Galerię Książki w Oświęcimiu i Goethe-Institut w Krakowie. (Oświęcim 2017).
 12. Referat pt. Contemporary visual literature as an artistic form of intergenerational remembering wygłoszony na międzynarodowym seminarium naukowym zorganizowanym przez University of Cambridge (Dr. Zoe Jaques) and Anglia Ruskin University (Dr. Justyna Deszcz-Tryhubczak). (Cambridge, kwiecień 2018).

Przykłady działalności popularyzatorskiej

 • udział w programie wymiany nauczycieli akademickich „Erasmus – staff mobility programme”, University of Minho, Braga, 2010 r.
 • prowadzenie warsztatów poświęconych książce obrazkowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013 r.
 • wystąpienie na seminarium naukowym z udziałem studentów pt. „Wizualność w badaniach literackich”, UKW 2014.
 • recenzje książek obrazkowych w „Poradniku Bibliotekarza”
 • spotkanie warsztatowe na temat literatury dziecięcej, Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu, 2015 r.
 • cykl spotkań i wykładów poświęconych książkom obrazkowym zrealizowany w ramach współpracy z kawiarnią/galerią sztuki „Wejściówka” przy Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu (2016 r.)
 • wykład gościnny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2017).
 • wystąpienie na Festiwalu Polskiej Sztuki dla Dzieci „Kite and Trumpet” w Edynburgu, (2017).