Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Angielskiego

Dr Magdalena Sikorska

email: msikorska@ukw.edu.pl 

Adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Zajmuje się literaturą wizualną: książkami obrazkowymi, komiksem, literaturą ilustrowaną i
formami eksperymentalnymi łączącymi słowo i obraz. Jej zainteresowania naukowe dotyczą
również literatury i kultury dziecięcej i młodzieżowej.

WYKSZTAŁCENIE
Uzyskanie stopnia magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1995, literatura
brytyjska).
Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Łódzkim (2007,
literaturoznawstwo).

PROWADZONE PRZEDMIOTY
Seminaria licencjackie i magisterskie z zakresu literaturoznawstwa.
Wykłady/zajęcia specjalizacyjne i monograficzne (np. „Książki obrazkowe i komiksy angielskiego
obszaru językowego”, „Analiza tekstu wizualnego”, „Motyw śmierci w literaturze anglojęzycznej”,
„Literatura i emocje”).
PNJA, studia magisterskie – konwersacje
PNJA, studia magisterskie – gramatyka

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE
1. Sikorska, M. (2004) The Stories We See w New Review of Children's Literature and
Librarianship, Vol 10 nr 2 (Routledge).
2. Sikorska, M. (2005) The Stories Illustrations Tell: The Creative Illustrating Strategy in the
Pictures by Beatrix Potter and Janosch w New Review of Children's Literature and
Librarianship, Vol 11 nr 1 (Routledge).
3. Sikorska, M. (2008) A Modern Master Looking Back: The Art of Sven Nordqvist, rozdział w
„What Do You See? International Perspectives in Children's Book Illustration” pod red
Jennifer Harding i Pat Pinsent (Cambridge Scholars Publishing).
4. Sikorska, M. (2008) Czekając na „Alicję” – szkic o brytyjskiej literaturze dziecięcej w
Polsce w „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” pod red Tomasza Dobrogoszcza
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).
5. Sikorska, M. (2010) No Consonance, No Consolation: John Burningham's Time to Get Out
of the Bath, Shirley, rozdział w książce „Telling Children's Stories: Narrative Theory and
Children's Literature”(seria: Frontiers of Narrative) pod red. Mike'a Caddena (University of
Nebraska Press).
6. Sikorska, M. (2014) Opowieśc graficzna „Przybysz” Shauna Tana, czyli obcość w oku
patrzącego w “Wyczytać świat -międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży”
red: B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek przy współpracy A. Zok-Smoły
(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).
7. Sikorska, M. (2014) Czy literatura piękna może pomóc w edukacji o Auschwitz i
Holokauście? W “Auschwitz i Holokaust : edukacja w szkole i w miejscu pamięci” red. P.
Trojański (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu).
8. Sikorska, M. (2015) Opowieść o miłości i o tym, co z niej wyniknęło. Lauren Redniss “Radioactive. Marie &Pierre Curie. A Tale of Love and Fallout”. (Zeszyty Komiksowe nr 19, Wyd. Fundacja Instytut Kultury Popularnej i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu). 
9. Sikorska, M. (2015) Biografista Reinhard Kleist. (Zeszyty Komiksowe nr 19, Wyd. Fundacja Instytut Kultury Popularnej i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu).
10. Sikorska, M., K. Smyczyńska (2016) Visual Narratives of Death and Memory: The Holocaust in Two Contemporary European Picture BooksRozdział w monografii “Global Perspectives on Death in Children’s Literature” pod red. Lesley Clement i Leyli Jamali. (Routledge).

 

WYBRANE ARTYKUŁY PUBLICYSTYCZNE I RECENZJE
1. Sikorska, M. (2013) Ilustracje Vladislava Yerko – Nowe spojrzenie na „Królową Śniegu”
H. Ch. Andersena, Świat Książki Dziecięcej nr 3.
2. Sikorska, M. (2013) Gościnność twórcy czyli „O tych, którzy się rozwijali” Iwony
Chmielewskiej , Świat Książki Dziecięcej nr 4.
3. Sikorska, M. (2014) Na wysokiej górze – kolejny wymiar naszego wewnętrznego
wszechświata. Esej-recenzja „Na wysokiej górze” Krystyny Miłobędzkiej i Iwony
Chmielewskiej, Świat Książki Dziecięcej nr 3.
4. Sikorska, M. (2014) Picturebooki i komiksy: koń jaki jest każdy widzi? Zeszyty Komiksowe nr
17.
5. Sikorska, M. (2014) Tokio – książka wizualna. Recenzja Tokio Taro Miury, Świat Książki
Dziecięcej nr 6.

WYBRANE KONFERENCJE
1. Referat: Spójność obrazu i tekstu w literaturze dziecięcej (Text/Image Coherence)
wygłoszony na konferencji Child and Book: Scholarly Approaches to Children's Literature
(Roehampton University, Londyn 3 IV, 2004 r.).
2. Referat: Zjawisko intertekstualności w literaturze dziecięcej i jej wpływu na problem
„podwójnego adresata” (Intertextuality and dual audience) wygłoszony na konferencji Child
and Book (University of Antwerp, 15-16 IV 2005 r.).
3. Referat: Analiza narracji werbalnej i wizualnej na przykładzie książki Katarzyny Kotowskiej
„Jeż” wygłoszony na konferencji Open to View. Visual Narrative (Liverpool John Moores
University, 19-20 XI 2005 r.).
4. Referat: Zagadnienie starości w literaturze dziecięcej i młodzieżowej wygłoszony na I
Międzynarodowej Konferencji Edukacja do i w starości (UKW, Bydgoszcz, 18-19 X 2006
r.).
5. Referat: Time Pills: Intra/interpictoriality in picturebooks and the question of time (Problem
intra/interpiktorialności a pojęcie czasu w ilustrowanych książkach dla dzieci) wygłoszony
na konferencji Time Everlasting (Roehampton University, London, 11 XI 2006 r.).
6. Referat: Współczesnego artysty związki z przeszłością: sztuka Svena Nordqvista (A Modern
Master Looking Back: the art of Sven Nordqvist) wygłoszony na konferencji What Do You
See? International Perspectives on Illustration (Roehampton University, London, 10 XI
2007 r.).
7. Referat: Literatura: test trójwymiarowy (na przykładzie literatury dziecięcej).wygłoszony na
konferencji Culture or Anarchy ?(UKW, Bydgoszcz, 24-26 XI 2009r.).
8. Referat: Wyobraźnia w przekładzie: potencjał pary ‘słowo-obraz’, wygłoszony na
konferencji Wyobraźnia w przekładzie (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 23-24
IV 2012).
9. Referat: Graphic Emotions, wygłoszony na konferencji Children’s Literature and the Inner
World (Roehampton University, London, 12 V 2012).
10. Referat: Obcy wśród obcych: powieść graficzna “Przybysz” Shauna Tana; wygłoszony na
konferencji Wyczytać świat (Uniwersytet Śląski, Katowice 22-23. XI. 2012).
11. Referat: Czy literatura piękna może pomóc w edukacji o Auschwitz i Holokauście?,
wygłoszony na konferencji Auschwitz i Holokaust: edukacja w szkole i w miejscu pamięci
(MCEAH, Oświęcim, 12-14. IV. 2013).
12. Referat: Biography as Intersemiotic Translation, wygłoszony na konferencji Intersem
(Uniwersytet Łódzki, 25-27 IX 2013).
13. Referat: The Uses of Architecture in Shaun Tan's Work, wygłoszony na konferencji Current
Research in Children's and YA Speculative Fiction (Uniwersytet Wrocławski, 18 V 2014).
14. Referat: Anthony Browne i jego “Alicja”, wygłoszony na konferencji Dla kogo Alicja?
Dzieci i młodzież jako odbiorcy różnych tekstóew kultury (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w
Poznaniu, 22-23 IV 2015).
15. Referat: Childhood Reading Memories: Brief Case Studieswygłoszony na międzynarodowej konferencji Researching Young Readers. Theoretical and Empirical Approaches (Uniwersytet Wrocławski, 7 VI 2015).
16. Referat: On the Perceptual and Conceptual Implications of Translation: Shaun Tan in Polish, wygłoszony na międzynarodowej konferencji Translingua (UKW, 24-25 IX 2015).
17. Referat: Sharing Wisdom Through Play: An Imaginative Approachwygłoszony na międzynarodowej konferencji The Child and the Book (Uniwersytet Wrocławski, 19-21 V 2016).
18. Referat: Beyond the Verbal and the Visual: the Sensual in Picturebooks, wygłoszony na międzynarodowej konferencji ESSE 2016 (National University of Ireland, Galway 22-26 VIII 2016).
19. Referat Understanding War: the dual perspectivewygłoszony na międzynarodowej konferencji Word in Education. Moral Upbringing through Arts and Literature (Akademia Ignatianum w Krakowie, 27-28 X 2016).

 

WYKŁADY GOŚCINNE
1. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu: cykl 14 wykładów na temat książki obrazkowej i
form pokrewnych (maj 2014).
2. Akademia Muzyczna w Katowicach: wykład “Dziecko-Sztuka-Szczerość. O potencjale
książek obrazkowych” (marzec 2015).

WYBRANE PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI POPULARYZATORSKIEJ
1. Festiwal Książek Obrazkowych LiterObrazki w Bydgoszczy: udział w debacie o książkach
obrazkowych (2012), przygotowanie i prowadzenie debaty (2013, 2014).
2. Polska Akademia Dzieci na UKW: wykłady w 2011, 2012, 2014.
3. “Cała Polska Czyta Dzieciom”: Sp nr 20 w Bydgoszczy (listopad 2013).
4. Festiwal Literacki “Lublin. Miasto Poezji”: przygotowanie i udział w Dniu Książki
Obrazkowej (19-23 maj 2014).
5. Noc Nauki w VIII LO w Bydgoszczy: prowadzenie warsztatów “Czytanie tekstów
wizualnych” (pażdziernik 2014).
6. Udział w dwóch projektach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury i Wydziału Humanistycznego UKW: „Akademii Sztuk Wszelakich” oraz BUTW, 2015/2016.
Wykład 1: „Starość i młodość w literaturze wizualnej” (3 XII 2015).
Wykład 2: „Literatura faktu w słowie i obrazie” (8 IV 2016).
7. Wykład „Motyw buntu w książkach obrazkowych” w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Teatralna Karuzela(Łódź, 31 V 2016).
8. Seria wykładów i warsztatów interpretacji dotyczących książek obrazkowych o tematyce społecznej w ramach Pracowni Książki Nieobojętnej prowadzonej przez Teatr NN Brama Grodzka w Lublinie dla grupy artystów wizualnych (1-5 VIII 2016).