Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Angielskiego

Dr hab. Wojciech Jasiakiewicz, Prof. UKW

Wojciech Jasiakiewicz (Ph.D., D.Litt.) is Associate Professor in the Department of English at Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz.

He received his MA in history in Nicholas Copernicus in Toruń (1977), MA in English in Pedagogical University in Bydgoszcz (1981), Phd in literature from the Institute of English at Adam Mickiewicz University in Poznań (1987) and his post-doctoral degree in literature (D.Litt.) – habilitacja – from the Institute of English at Adam Mickiewicz University in Poznań (2011).

He is the author of:

  1. Brytyjska Opinia Publiczna wobec Powstania Listopadowego w  Polsce w okresie 1830-1834. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń 1997. (British Public Opinion and the November Insurrection in Poland in the period of 1830-1834)
  2. Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, publicystyki i prasy. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń  2001. (Polish Propaganda in Great Britain during Polish January Insurrection of 1863 in the Light of Correspondence, Diaries, Political Writing and Press).
  3. Woefullest of Nations’ Or ‘European America’? Representations of Poland in 1860’s British Travel Accounts. Kazimierz Wielki University Press, Bydgoszcz 2010.

He has published a number of essays concerning Polish–British cultural relationships in the 19th century, presented papers at national and international conferences, and reviewed two doctoral dissertations, two monographs and one post-doctoral dissertation.