Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Angielskiego

Działalność naukowa

Tematyka kulturoznawcza badań prowadzonych przez pracowników Zakładu obejmuje zagadnienia dotyczące pogranicza ludologii i pedagogiki, szczególnie praktycznego zastosowania gier symulacyjnych oraz rekonstrukcji historycznych, a także zagadnienia filmoznawstwa, związków kulturowych polsko-brytyjskich, w tym XIX-wiecznych, kultury przedmieścia w USA oraz problematykę feministyczną. Bada się także brytyjską opinię publiczną wobec Polski w XIX w., publicystykę brytyjską wobec sprawy polskiej oraz polskie działania propagandowe w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii.

Literaturoznawcy ZLiKA zajmują się literaturą brytyjską i amerykańską. Badają literaturę dziecięca, współczesny dramat brytyjski, brytyjską powieść i literaturę podróżniczą od XVIII do XXI wieku, brytyjską literaturę kobiecą, science fiction oraz związki literatury z kulturą wizualną. W obrębie ich zainteresowań badawczych jest też strukturalizm, poststrukturalizm, kulturowa teoria literatury, ekokrytyka oraz poetyka kognitywna.