O zakładzie

  • Podsystemy mechatroniczne w aplikacjach rozdrabniaczy wielokrawędziowych i wielonożowych Opracowanie koncepcji i budowa systemu rozdrabniania precyzyjnego opartego o moduły sensoryczne i wykonawcze, zbadanie wpływu cech konstrukcyjnych na efektywność procesu. Planowane efekty naukowe i praktyczne: Przeprowadzenie eksperymentów badawczych, przygotowanie publikacji naukowej, prezentacja systemu rozdrabniania w środowisku małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Badania procesu  rozdrabniania materiałów biologicznych (m.in. nasion gorczycy i rzepaku) w aspekcie podwyższenia efektywności energetycznej oraz badania procesu rozdrabniania odpadów pod kątem ich energetycznego wykorzystania.

Struktura

Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
  • Pracownia Inżynierii Odwrotnej

Kontakt

ul. M. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz
Łukasz Zenel
tel. 52 32 57 635
e-mail: lukasz.zenel@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-074 Bydgoszcz,

ul. Kopernika 1, tel. + 52 32 57 635