Zakład Nauk Penalnych i Kryminalistyki

o jednostce

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników zatrudnionych w Zakładzie obejmują problematykę prawa karnego (materialnego i procesowego, prawa karnego wykonawczego a także prawa wykroczeń), prawa penitencjarnego, kryminologii i kryminalistyki. Prowadzone są badania, skoncentrowane szczególnie wokół zagadnień pismoznawstwa i fałszerstw dokumentów, prawnokarnej ochrony życia i rodziny oraz więziennictwa.  

na skróty