W Zakładzie Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn prowadzone są badania w zakresie obróbki cieplnej metali i kształtowania właściwości mechanicznych metali i stopów poddanych procesom cieplnym i cieplno-chemicznym. Badania metalograficzne z  zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz badania składu chemicznego obserwowanej próbki (moduł EDS mikroskopu SEM). Pomiary sygnałów Emisji Akustycznej i ich analiza z wykorzystaniem sieci neuronowch. Badania laboratoryjne i eksploatacyjne przekładni z pasami zębatymi. Projektowanie systemów napędowych przenośnikowych i sterujących. Symulacje działania i obciążeń części maszyn MES. Techniki CAD, CAE, CAM. Pomiary części maszyn, metrologia techniczna. Badania i symulacje komputerowe związane z  mechaniką pękania.

Struktura

Instytut Techniki
  • Laboratorium Inżynierii Metali
  • Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania
  • Laboratorium Konstrukcji Maszyn

Kierownik Zakładu:
dr hab. inż. Tadeusz Woźniak, prof. nadzw.
tel. 52 34 19 337, 52 34 19 330
e-mail: wozniak@ukw.edu.pl

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31