Zakład Prawa Cywilnego Materialnego i Procesowego

o jednostce

Prace naukowo-badawcze prowadzone w Zakładzie dotyczą problematyki z zakresu materialnego i procesowego prawa cywilnego, w szczególności sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych oraz postępowania egzekucyjnego. Prowadzi się również badania z zakresu postępowania nieprocesowego i mechanizmów prawnych ochrony zabytków.

na skróty