Zakład Prawa Konstytucyjnego i Historii Prawa

o jednostce

W Zakładzie prowadzona jest działalność naukowa i dydaktyczna poświęcona zagadnieniom z zakresu prawa konstytucyjnego oraz historii prawa. W szczególności przedmiot badań realizowanych w Zakładzie obejmuje następujące bloki tematyczne:
A. Prawo konstytucyjne
1. Prawa i wolności konstytucyjne w aspekcie prawno-porównawczym.
2. Zasady konstytucyjne, w szczególności konstytucyjne regulacje stosunków między państwem i kościołami i związkami wyznaniowymi.
3. Zagadnienia prawno-ustrojowe, zwłaszcza konstytucyjne regulacje dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego.
B. Historia prawa
1. Historia parlamentaryzmu polskiego.
2. Samorząd szlachecki w Polsce.
3. Prawo wiejskie i organizacja sądownictwa wiejskiego w I Rzeczypospolitej.
4. Samorząd terytorialny w Wielkopolsce i na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym oraz zagadnienia dotyczące prasy bydgoskiej.

na skróty