Pracownicy

dr Kruczek Agnieszka
adiunkt

Kruczek Agnieszka

dr

Jednostka organizacyjna:

Wydział Psychologii

Adres:

85-867 Bydgoszcz, ul. Leopolda Staffa 1

+48 52 37 08 435 / 402
psyche@ukw.edu.pl

Informacje:

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE
Kruczek, A. Relationships between humour styles and chronic fatigue in Polish teachers; 33 Annual Conference of the European Health Psychology Society, Dubrovnik, Croatia, 2-6 września 2019
Kruczek, A., Grzankowska, I., Basińska, M.A., Sołtys, M. The role of individualism and collectivism in flexible coping with stress of Polish adolescents; 32nd Annual Conference of the European Health Psychology Society, Galway, Ireland, 21-25 sierpień 2018
Grzankowska, I., Kruczek, A., Basińska, M.A., Sołtys, M. The Flexibility Coping Questionnaire - 14 (FCQ - 14 ) in Polish adolescents; 32nd Annual Conference of the European Health Psychology Society, Galway, Ireland, 21-25 sierpień 2018
Kruczek, A. Radzenie sobie przez humor a zmęczenie przewlekłe u nauczycieli; Konferencja Międzynarodowa: Chronic Fatigue - Medical and Psychosocial Aspects, Bydgoszcz, 21 kwiecień 2018
Kruczek, A., Trawiński, T. Style humoru a zmęczenie przewlekłe nauczycieli; Konferencja Międzynarodowa: Chronic Fatigue - Medical and Psychosocial Aspects, Bydgoszcz, 21 kwiecień 2018
Sołtys, M., Basińska, M.A., Kruczek, A., Janicka, M. Personal resources and coping flexibility among oncological patients: moderating role of sense of stress; 24th World Congress on Psychosomatic Medicine, Pekin, wrzesień 2017
Kruczek, A. Janicka, M. Belief in generalized self-efficacy and attitudes towards transplantation; I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja o Transplantacji. Contemporary challenges of organ transplantation and donation in V4, Slovenia and Turkey, Bydgoszcz, 10-12 grudnia 2015
Janicka, M., Kruczek, A. Mieć czy być? Postawy egzystencjalne młodych dorosłych a ich satysfakcja z życia; I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja o Transplantacji. Contemporary challenges of organ transplantation and donation in V4, Slovenia and Turkey, Bydgoszcz, 10-12 grudnia 2015


KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE
Basińska, M.A., Sołtys, M., Borzyszkowska, A., Góralska, K., Grzankowska, I., Janicka, M. Kruczek, A., Stępka-Tykwińska, E. Kwestionariusz Elastyczności w Radzeniu sobie ze Stresem – KERS-14; XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, p.t.: „Aktywnie przeciw problemompsychosomatycznym”, Gdańsk, 12-13 maj 2018
Kruczek, A., Grzankowska, I., Basińska, M.A., Sołtys, M. (2018). Temperamentalne uwarunkowania elastycznego radzenia sobie ze stresem wśród adolescentów; XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, p.t.: „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym”, Gdańsk, 12-13 maj 2018
Mróz-Konwińska, I., Basińska, M.A., Kruczek, A. (2017). Funkcjonowanie interpersonalne osób pozbawionych wolności; 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa, Gdańsk, 21-24 wrzesień 2017
Kruczek, A. Mediacyjna rola uogólnionego poczucia własnej skuteczności w badaniach związków poczucia stresu z satysfakcją z pracy; VII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”, Bydgoszcz, 6-7 kwiecień 2017
Kruczek, A. Elastyczne radzenie sobie ze stresem w grupie młodzieży i jego związek z nastrojem; VII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”, Bydgoszcz, 6-7 kwiecień 2017
Kruczek, A., Basińska, M.A. Skala Radzenia Sobie przez Humor R.A. Martina i H.M. Lefcourta – prezentacja metody; I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej, Bydgoszcz, 09-10 marca 2017
Stępka-Tykwińska, E., Janicka, M., Kruczek, A., Sołtys, M., Grzankowska, I., Basińska, M.A. (2017). Skala Indywidualizmu-Kolektywizmu. Doniesienia wstępne; I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej, Bydgoszcz, 09-10 marca 2017
Kruczek, A. Rysunek w diagnozie agresji u nieletnich sprawczyń czynów przestępczych; I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej, Bydgoszcz, 09 – 10 marca 2017
Grzankowska, I., Kruczek, A. (Samoocena i kontrola gniewu a elastyczne radzenie sobie ze stresem w grupie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej Oblicza Integracji w Obszarach Teorii i Praktyki Psychologii Klinicznej, Poznań, 24-26 listopada 2016
Kruczek, A. Czy niskie poczucie własnej wartości prowadzi u młodzieży do agresji? Poczucie własnej wartości a style ekspresji gniewu; 6 Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność”, Bydgoszcz 14 – 15 kwietnia 2016
Janicka, M., Kruczek, A. Mieć czy być? Postawy egzystencjalne młodych dorosłych a ich satysfakcja z życia; 6 Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Wokół wartości współczesnego człowieka – tradycja a nowoczesność”, Bydgoszcz 14 – 15 kwietnia 2016
Kruczek, A., Rozmarynowicz, M., Sell, A. Związek subiektywnej oceny własnego zdrowia ze stylem ekspresji gniewu w grupie młodzieży wiejskiej; Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja: Człowiek- Kultura- Zdrowie Profilaktyka zdrowia i zachowania prozdrowotne- konieczność czy wybór?, Sopot, 18 wrzesień 2015
Kruczek, A. Związki regulacji nastroju z oceną własnego zdrowia w zależności od cech osobowości w grupie młodych dorosłych; Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja: Człowiek- Kultura- Zdrowie Profilaktyka zdrowia i zachowania prozdrowotne- konieczność czy wybór? Sopot, 18 wrzesień 2015
Kruczek, A. Osobowościowe uwarunkowania zdolności do rozumienia emocji w grupie młodych dorosłych; VI Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców, Bydgoszcz, 23-25 kwiecień 2014
Kruczek, A. X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia; Związek subiektywnej oceny własnego zdrowia z gniewem i kontrolą emocji w grupie młodych dorosłych, Gdańsk, 15-17 maja 2014

Dyżury:

Dyżury w semestrze zimowym 2019-2020

środa, godzina 14.15 - 15.45


Osoby zainteresowane przyjściem na dyżur, proszę o kontakt mailowy: agnieszka_kruczek@ukw.edu.pl

dr Kruczek Agnieszka