Pracownicy

prof. dr hab. Kaja Barbara

profesor
kierownik katedry
E-mail:
kaja@ukw.edu.pl
Jednostka organizacyjna:
Pracownia Psychologii Wspomagania Rozwoju
Adres:
85-867 Bydgoszcz, ul. Leopolda Staffa 1
E-mail:
psyche@ukw.edu.pl
WWW jednostki:
otwórz stronę www

Informacje

Prof. dr hab. Barbara Kaja jest kierownikiem Katedry Psychologii Wspomagania Rozwoju. Obroniła pracę doktorską z pedagogiki w roku 1976 i z psychologii w 1987 na Uniwersytecie Gdańskim (promotorzy: prof. L. Bandura, prof. dr hab. J. Rembowski). W 1992 roku otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii, a w roku 2001 tytuł profesora nauk humanistycznych. Od roku 2003 jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy. Przebywała na stażach i wyjazdach studyjnych w Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w problematyce psychologii wspomagania rozwoju.

Obecne przebywa na urlopie naukowym. Pracuje nad książką Psychologia wspomagania rozwoju.