mgr Boniecka KlaudiaUdział w konferencjach naukowych

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

WAŻNIEJSZE KONFERENCJE KRAJOWE

 

Boniecka, K. (2012, maj).Wybrane rodzinne uwarunkowanie nadwagi i otyłości dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Referat,  XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej (28-30.05.2012, Zielona Góra).

 

Boniecka, K. (2012, marzec). Związek zadowolenia z pracy i satysfakcji z życia u młodych dorosłych w kontekście przemian na rynku pracy. Referat, II. Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( 1-3.03.2012, Bydgoszcz).

 

Boniecka, K. (2013, kwiecień). Funkcjonowanie w rodzinie osób otyłych i z nadwagą. Referat.   III. Interdyscyplinarna Konferencji Doktorantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, , organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (4-6.04.2013, Bydgoszcz).

 

Boniecka, K. (2013, maj). Funkcjonowanie osób otyłych i z nadwagą w rodzinie i w związkach partnerskich. Referat, XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, organizator:  Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (27-29.05.2013, Gdańsk).

 

Boniecka, K. (2014, kwiecień). Psychospołeczne funkcjonowanie osób otyłych i z nadwagą. Referat, IV. Interdyscyplinarna Konferencji Doktorantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (3-5.04.2014, Bydgoszcz).

Purev, T., Boniecka, K. (2014, kwiecień). Doświadczenie bycia ofiarą i agresorem w społeczeństwie współczesnym. Plakat,  IV. Interdyscyplinarna Konferencji Doktorantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (3-5.04.2014, Bydgoszcz).

Boniecka, K. (2014, kwiecień). Rodzicielstwo osób otyłych. Referat, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie, organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (29-30.04.2014, Gdańsk).

Boniecka, K. (2014, maj). Wybrane aspekty funkcjonowania osób z nadwagą i otyłych. Plakat, III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców. „Per scientiam ad salutem aegroti”, organizator:  Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (9-10.05.2014, Bydgoszcz) –wyróżnienie plakatu.

Boniecka, K. (2014, maj). Funkcjonowanie osób odchudzających się w rodzinie i w związkach partnerskich. Referat, XXIII. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, organizator: Instytut Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. (28-30.05.2014, Lublin).

Boniecka, K,. Liberska H. (2015, kwiecień). Funkcjonowanie kobiet otyłych w małżeństwie. Referat, V. Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców, organizator: Instytut Psychologii UKW (23-25.04.2015, Bydgoszcz).

Boniecka, K., Liberska H. (2015, maj). Zachowania zdrowotne młodych kobiet. Referat, X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia "Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość?", organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Zakład Psychologii Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (15-17.05.2015, Gdańsk).

Boniecka K. (2015, czerwiec). Obraz ciała współczesnych młodych kobiet. Referat, XXIX OKPR Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji, organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1-3.06.2015, Warszawa).

Boniecka K. (2018, czerwiec). Zachowania zdrowotne i obraz ciała młodzieży. Prezentacja, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców, organizator: Instytut Psychologii UKW (7-8.06.2018, Bydgoszcz: konferencja on-line).

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

 

Liberska, H. Boniecka, K. (2013, listopad). Parental attitudes of parents whose children are obese and overweight. Referat, Morpho-biomechanical and psycho-psysical apects of youth lifestyle in V4 countries, organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki , Instytut Kultury Fizycznej, przy  współudziale: Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetu w Debreczynie, Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu,  Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie (29.11.2013, Bydgoszcz).

 

Boniecka, K., Liberska, H., Purev, T. (2014, czerwiec). Experience of being a victiom and an aggressor in modern society. Plakat, 37th CICA International Conference on Conflict and Aggression, organizator:  CICA, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (22-25.06.2014).

 

Liberska, H., Boniecka, K. (2014, czerwiec). Taking the role of agressor and victim by youth in high school. . Plakat, 37th CICA International Conference on Conflict and Aggression, organizator:  CICA, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (22-25.06.2014).

 

Makuch E., , Boniecka K.,  Aygör B. , Liberska H., Akar A. (2015, kwiecień). Analysis of Perception of Own Body and Attitudes Towards Organ Donation Within Polish and Turkish Societies. Plakat, ISHLT 35th Annual Meeting and Scientific Sessions, organizator:  International Society for heart and lung transplantation (15-18.04.2015, Nicea).

 

Makuch E., , Boniecka K.,  Aygör B. Özçinar E. Akar A.(2015, maj). Analysis of trust to health care professionals, emotional intelligence, knowledge and attitudes towards organ donation within polish and turkish societies. Plakat, I-th Congress of The Turkic World Transplantation Society, organizator: Turkic World Transplantation Society (20-22.05.2015, Astana).