mgr Boniecka KlaudiaPublikacje

  1.  PUBLIKACJE

 

Boniecka K., Liberska H. (2012). Vitality in late aduilthood and its connection with the level of life satisfaction. In: H.Liberska (ed.), Current psychosocial problems in traditional and  novel approaches. Effectveness of functioning and life satisfaction: resources and limitations. vol. 2, (165-186). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

Boniecka K., Liberska H. (2012). Zadowolenie z pracy i satysfakcja z życia u dorosłych w kontekście przemian na rynku pracy. W: H. Liberska. A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie (101-125) . Warszawa: Difin S.A.

 

Liberska, H., Boniecka, K. (2013). Postawy rodzicielskie rodziców dzieci otyłych i z nadwagą. Journal of Health Sciences - 2013, Vol. 3, no 13, s. 419-432.

Boniecka, K. (2013). Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Żaneta Stelter.- Warszawa 2013- recenzja. Polskie Forum Psychologiczne - 2013, T. 18, nr 2, s. 256-258.

 

Boniecka K., Liberska H. (2014). Wybrane aspekty funkcjonowania osób otyłych i z nadwagą w rodzinie w świetle badań własnych. W: H. Liberska. A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz (red.), Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku (114-124) . Warszawa: Difin S.A.

 

Liberska, H., Purev, T., Boniecka, K., Farnicka, M. (2014).  Experience of aggression and taking up the roles of aggressor and victim by Mongolian youth. W:  H. Liberska (ed.), Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3 (171-185). Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

Boniecka, K., Liberska, H., Wojciechowska, L. (2014). Emotional control and family life satisfaction of obese and overweight people. W:  H. Liberska (ed.), Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3 (61-72). Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

Sygit-Kowalkowska, E., Boniecka, K. (2015). Społeczne korzyści z bycia homo empathicus: koncepcje i przegląd wyników badań. Społeczeństwo i Rodzina - 2015, nr 45 (4), s. 79-94.

 

Makuch, E., Boniecka, K., Aygor, B., Liberska, H., Akar, A. (2015). Analysis of Perception of Own Body and Attitudes Towards Organ Donation Within Polish and Turkish Society. Journal of Heart and Lung Transplantation - 2015, Vol. 34, iss. 4, Suppl., pp. 316.

 

Liberska, H., Boniecka, K. (ed.) (2016). Selected psychosocial and medical problems of transplantation. Warszawa : Difin SA.

 

Liberska, H., Boniecka, K., Fryda, P., Adamec, M., Wettstein, D., Kuba, D., Sedej, Z., Akar, R., Makuch, E. (2016).  Report. Contemporary Challenges in Organ Donation and Transplantation in the V4 Countries, Slovenia and Turkey.W: H. Liberska, K. Boniecka (ed.), Selected psychosocial and medical problems of transplantation (19-67). Warszawa : Difin SA.

 

Boniecka, K., Makuch, E., Ozcinar, E., Liberska, H., Akar, R. (2016). Quality of Life and Acceptance of Illness among Patients with Ventricular Assist Device Implementation and after Heart Transplantation. W: H. Liberska, K. Boniecka (ed.), Selected psychosocial and medical problems of transplantation (87-98). Warszawa : Difin SA.

 

Liberska, H., Boniecka, K. (2016). Introduction: Biopsychosocial Approach to Transplantation. W: H. Liberska, K. Boniecka (ed.), Selected psychosocial and medical problems of transplantation (9-15). Warszawa : Difin SA.

 

Liberska, H., Boniecka, K. (2016). Health behaviours and body image of girls in the second phase of adolescence. Health Psychology Report - 2016, Vol. 4, no 4, pp. 1-7.

 

Liberska, H., Boniecka, K., Purev, T. (2016). Assuming the Roles of Aggressor and Victim by Lower Secondary School Youth. Research Report. W: H. Liberska, M. Farnicka (ed.) Aggression as a Challenge : Theory and research : Current Problems (67-79). Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016.