Pracownicy

wykładowca

Graczyk Danuta

mgr

523411402(23)
danuta.graczyk@gmail.com

Jednostka organizacyjna:

Wydział Językoznawstwa

Adres:

85-027 Bydgoszcz, ul Jagiellońska 11

mgr Graczyk Danuta