Pracownicy

kustosz

Kaczmarowska Elżbieta

mgr

Jednostka organizacyjna:

Oddział Gromadzenia Zbiorów (Archiwum)

52 32 66 431

mgr Kaczmarowska Elżbieta