Pracownicy

specjalista

Leszczyńska Ewa

mgr

052 325 92 50
leszczynska@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Instytut Prawa i Ekonomii

Adres:

Pl. Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz

ipie@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

mgr Leszczyńska Ewa