Pracownicy

mgr Matuszak Ewa

wykładowca
Telefon służbowy:
052/3419275
Telefon komórkowy:
692215388
Faks:
052/3419295
E-mail:
e.matuszak@ukw.edu.pl
Jednostka organizacyjna:
Katedra Kształcenia Wokalnego
Adres:
85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
Telefon:
0 52 341 92 27
WWW jednostki:
otwórz stronę www

Informacje

Życiorys naukowy

• 1978 r. – Akademia Muzyczna w Gdańsku – magister sztuki /kierunek: Wychowanie Muzyczne/
• 2004 – Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego - Studia Podyplomowe - Emisja Głosu


Udział w Kursach, Seminariach i Konferencjach Naukowych• 1980 r. – Międzynarodowe Seminarium Z. Kodaly’a – Kecskemeth – Węgry
• 1987 r. – Międzynarodowy Festiwal R. Schumanna – Zwickau – Niemcy
• 1988 r. - Międzynarodowy Festiwal R. Schumanna – Zwickau – Niemcy
• 1994 r. – Konferencja nt.: Rola nauczyciela – dyrygenta w kształtowaniu poziomu artystycznego chóru – Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Bydgoszcz
• 1996 r. – Międzynarodowa Konferencja nt.: Współczesne aspekty wychowania muzycznego w szkołach - Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Bydgoszcz
• 1998 r. – Międzynarodowa Konferencja nt.: Wychowanie Muzyczne wobec przemian edukacyjnych w Europie - Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Bydgoszcz
• 1999 r. – Międzynarodowa Konferencja Rytmiki Terapeutycznej – Akademia muzyczna – Poznań
• 1999 r. – Forum dla pedagogów nt.: Odpowiedzialność pedagoga artysty – Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina – Bydgoszcz
• 1999 r. – Kurs Pianistyczny dla pedagogów /prowadzony przez Natalię Gridniewą z Kijowskiej Szkoły Talentów im. P. Czajkowskiego/ – Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina – Bydgoszcz
• 1999 r. – Konferencja Muzykoterapeutyczna nt.: Muzyka zaklęta w dźwiękach – Akademia Muzyczna - Wrocław
• 2000 r. – Lekcje Otwarte prof. Ewy Pobłockiej nt.: Polifoniczne formy w muzyce fortepianowej – Akademia Muzyczna - Bydgoszcz

• 2002 r. – Mistrzowski Kurs Pianistyczny /prowadzony przez Irinę Łopatową z Kijowskiej Szkoły Talentów im. P. Czajkowskiego/ - – Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina – Bydgoszcz
• 2004 r. – Mistrzowski Kurs nt.; Problemy techniki wykonawczej w polifonii -/prowadzony przez Natalię Gridniewą z Kijowskiej Szkoły Talentów im. P. Czajkowskiego/ – Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina – Bydgoszcz
• 2005 r. – Międzynarodowa Konferencja nt.: Dydaktyka fortepianu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
• 2005 r. – Konferencja Metodyczna nt.: Muzyka a kultury narodów - Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
• 2006 r. – Ogólnopolska Konferencja nt.: Romuald Twardowski - kompozytor, pedagog i społecznik /z okazji 75 rocznicy urodzin/ - Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
• 2006 r. – Międzynarodowa Konferencja nt.: Dydaktyka fortepianu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
• 2006 r. - Konferencja Metodyczna nt.: Kształcenie głosu dziecka – problem współczesnej edukacji - Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
• 2007 r. – Ogólnopolska Konferencja nt.: Twórczość kompozytorska Józefa Świdra - - Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
• 2007 r. – Międzynarodowa Konferencja nt.: Dydaktyka fortepianu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej- repertuar i jego interpretacja - Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
• 2007 r. – Ogólnopolska Konferencja Prelegentów Audycji Muzycznych i Koncertów oraz Animatorów Kultury – Filharmonia Pomorska – Bydgoszcz
• 2007 r. – Dni Nauki 2007 – Warsztaty Muzyczne nt.: Tańce róznych narodów - Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
• 2008 r. – Ogólnopolska Konferencja nt.: Sacrum w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej - Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
• 2008 r. – Konferencja Metodyczna nt.: Śpiewanie jako forma aktywności muzycznej - Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
• 2008 r. – Dni Nauki 2008 - Warsztaty Muzyczne nt.: Tańce greckie i polskie - Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
• 2009 r. – Konferencja Metodyczna nt.: Ruch z muzyką jako forma aktywności muzycznej - Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Bydgoszcz
• 2009 r. – Dni Nauki 2009 - Warsztaty Muzyczne nt.: Muzyka Słowiańska - Instytut Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – BydgoszczPublikacje – Upowszechnianie Muzyki

• 1980 r. – Międzynarodowe Centrum Muzyczne w Bydgoszczy – Ruch Muzyczny – Warszawa
• 1979 r. – Nowi wykonawczy, kolejne emocje – Ilustrowany Kurier Polski – Bydgoszcz
• 1979 r. – Blacha – oblicze sztuki - Kujawy – Bydgoszcz
• 1980 r. – Kilka uwag do inauguracji - Kujawy – Bydgoszcz
• 1987 r. – Muzyka nie zna granic - Ilustrowany Kurier Polski – Bydgoszcz
• 1988 r. – Dla studentów WSP najwyższe oceny w NRD - Ilustrowany Kurier Polski – Bydgoszcz
• 1989 r. – Muzyczne nominacje - Ilustrowany Kurier Polski – Bydgoszcz
• 1989 r. – W atmosferze chrześcijańskiej tradycji - Ilustrowany Kurier Polski – Bydgoszcz
• 1991 r. – Sylwester Matczak – dyrygent i pedagog – Bydgoski Informator Kulturalny – Bydgoszcz
• 1996 r. – Studenci u Papieża – Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz
• 1997 r. – Requiem W. A. Mozarta w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – Życie Muzyczne – Warszawa
• 1997 r. – IX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi – Życie Muzyczne – Warszawa
• 1998 r. – Trofeum Bydgoskiego Chóru - Życie Muzyczne – Warszawa
• 1998 r. – Twórcze lata - Promocje Bydgoskie – Bydgoszcz
• 1998 r. – Vivat academia, vivant profesores - Życie Muzyczne – Warszawa
• 1999 r. – Studia dla muzykalnych - Gazeta Pomorska – Bydgoszcz
• 1999 r. – Rossini na Święto Niepodległości - Życie Muzyczne – Warszawa
• 1999 r. – Za twoim przewodem …. - Życie Muzyczne – Warszawa
• 1999 r. – Nauczyciel sztuki – Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz
• 2000 r. – Podwójne złoto w Watykanie – Życie Muzyczne – Warszawa
• 2000 r. – 10 – lecie Hospicjum w Bydgoszczy - Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz
• 2001 r. – 40 – lecie pracy artystycznej prof. S. Matczaka - - Życie Muzyczne – Warszawa
• 2002 r. – Debussy i Poulenc - Bydgoski Informator Kulturalny – Bydgoszcz
• 2004 r. – Irena Skabar-Galon – pianistka i pedagog - Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz
• 2005 r. – Fortepian i jego rola w dydaktyce – Promocje Bydgoskie – Bydgoszcz
• 2006 r. – Koncert Uniwersytecki - - Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz
• 2006 r. – Dydaktyka fortepianu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Poradnik Muzyczny – Łódź
• 2006 r. – Dydaktyka fortepianu. O Międzynarodowej Konferencji Instytut Edukacji Muzycznej – Kwartalnik Akademicki – Bydgoszcz
• 2007 r. – Twórczość Kompozytorska Józefa Świdra – Poradnik Muzyczny – Łódź
• 2009 r. – Muzyka jest pięknem – Kwartalnik Akademicki – BydgoszczDziałalność Dydaktyczno-Wychowawcza

• 1984 – 2004 - przedmiot - Fortepian
• 1998 – 2003 – przedmiot – Expresja muzyczno-ruchowa
• 1998 – 2000 – przedmiot – Kształcenie słuchu
• 2004 - przedmiot – Akompaniament do Expresji muzyczno-ruchowej,
do dyrygowania
• 2007 – 2009 – przedmiot – Muzyka w nauczaniu zintegrowany
• 2007 – 2008 – przedmiot – Seminarium krytyki i prelekcji
Wyróżnienia i nagrody


• 1989 r. – Nagroda Rektora Zespołowa I stopnia za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne
Dodatkowa działalność


• 1986 - Opiekun roczników studiów dziennych i zaocznych /aktualnie studiów
stacjonarnych/
• 1998 – 2009 – Rzecznik prasowy Instytutu Edukacji Muzycznej
• 2007 – 2009 – Praca w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Dyżury

wtorek 9.00 - 10.30